สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งประตูม้วน เหล็กดัดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน และติดตั้งราวกันตกอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน

159
Facebook Twitter Google+ Email Addthis
ประกาศ เทศบาลเมืองบ้านสวน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 

               ตามประกาศ เทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งประตูม้วน เหล็กดัดอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน และติดตั้งราวกันตกอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบ้านสวน ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้ยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐  ถึงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ซึ่งมีผู้ยื่นเอกสารจำนวน ๓ รายนั้น
               คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ยื่นเสนอราคาตามประกาศข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จำนวน ๓ ราย ดังนี้

               ๑. บริษัท ไทย ฟอร์จูน เอส เทรดดิ้ง จำกัด
               ๒. หจก.ต๊ะสเตนเลส
               ๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลย์ชนก
 
 
                                                              ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายจักรวาล ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน

ประมวลภาพ

เอกสาร

  • เอกสาร