วัดธรรมนิมิตต์ ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี

0
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

บ้านสวนพาเที่ยวฉบับนี้ ขอพาพี่น้องชาวบ้านสวนไปทำความรู้จักกับวัดธรรมนิมิตต์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และขอนำภาพสวยๆ จากการประกวดภาพถ่ายในโครงการ “บ้านสวนของฉัน” มาให้ได้รับชมกันในฉบับนี้ ผ่านการนำเที่ยว “วัดธรรมนิมิตต์” เป็นสถานที่อีกหนึ่งแห่งที่สำคัญที่ชาวชลบุรีให้ความเคารพนับถือของ
โดยวัดธรรมนิมิตต์ตั้งอยู่บนถนนศุขประยูร (ชลบุรี - พนัสนิคม) จากแยกเฉลิมไทยประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นวัดเก่าแก่ที่ก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ.2454 โดยปัจจุบันมีพระปลัดเฉลิม ทีปงกโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

สำหรับผู้ที่แวะเข้ามาท่องเที่ยวในวัดธรรมนิมิตต์ เราขอแนะนำให้เข้ามาสักการะบูชาบูรพาจารย์
รูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาส วัดในวิหารด้านหน้าของวัดก่อนเป็นอันดับแรก และเมื่อกล่าวถึงวัดธรรมนิมิตต์แล้ว สิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวชลบุรีอีกหนึ่งสิ่งคือ องค์พระพุทธมงคลนิมิตต์ หรือที่ชาวชลบุรีรู้จักกันในนามพระใหญ่วัดธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2499 โดยพระพิมลธรรม (ชอบ อนุจารีเถร) ครั้งดำรงสมณะศักดิ์เป็นพระธรรมโกศาจารย์ ตำแหน่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีในสมัยนั้น สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในพระพุทธศาสนา
มีขนาดความสูง  17 วา หรือ 34 เมตร เป็นพระประจำภาคตะวันออก บางประทับเรือขนานองค์เดียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

วัดธรรมนิมิตต์เป็นอีกหนึ่งวัดที่เปิดรับให้ประชาชนสามารถเข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยเริ่มจาก พระครูนิมิตธรรมานุรักษ์ (ฮั้ว สุลโภ) อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิตต์ ครั้งยังมีชีวิตอยู่ท่านเป็นผู้ก่อตั้งโดยเกิดจากความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชน และพระสงฆ์ผู้มีความรู้ ซึ่งวัดธรรมนิมิตต์แห่งนี้ยังเป็นสำนักเรียนภาษีบาลี อภิธรรม นักธรรมของพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี และเยาวชนผู้สนใจ หลังจากนั้นพระปลัดเฉลิม ทีปงกโร (เจ้าอาวาสวัด) ได้สานต่อเจตนารมณ์ต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจจะปฏิบัติธรรม สามารถเดินทางเข้ามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ทุกวัน ไม่ว่าจะมากันเป็นคณะหรือมาคนเดียว ทางวัดก็มีศาลารองรับได้ประมาณ 100 คน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุด หรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจะมีพุทธศาสนิกชนให้ความสนใจมาถือศีลปฏิบัติธรรมกันเป็นจำนวนมาก ทางวัดจะมีการจัดการทอดกฐินครั้งใหญ่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-284226 พระปลัดเฉลิม ทีปงกโร (เจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิตต์)