สถานที่ติดต่อ

เทศบาลเมืองบ้านสวน

999 ม.3 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์

038-184555

โทรสาร

Fax :

อีเมล

bansuan@bansuan.go.th