ร่วมประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและชี้แจงแนวทาง กรณีผลกระทบจากการก่อสร้างคันคอนกรีตริมคลองห้วยยายว้า

0
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

29 ก.ย.59 เวลา 17.00 น.ทม.บ้านสวนโดยนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและชี้แจงแนวทาง กรณีผลกระทบจากการก่อสร้างคันคอนกรีตริมคลองห้วยยายว้า ณ บ้านประธานชมรมผู้สูงอายุ ทม.บ้านสวน โดยผลสรุปในการประชุมจะให้ทางเทศบาลเป็นผู้ไปประสานกับอำเภอและผู้รับเหมาให้มาปรับปรุงแก้ไข และทางเทศบาลจะตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมความพร้อมหากเกิดฝนตกปริมาณมากๆต่อไปประมวลภาพ