โครงการแม่ลูกปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ และ โครงการส่งเสริมอนามัยแม่หลังคลอดและทารกแรกเกิด

0
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

7 ก.ย.59 เวลา 9.00 น.ทม.บ้านสวนโดยงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด ในเขตเทศบาลเมืองบ้านสวน ตามโครงการแม่ลูกปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ และ โครงการส่งเสริมอนามัยแม่หลังคลอดและทารกแรกเกิด เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำในเรื่องการดูแลและปฏิบัติตนขณะตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ จนถึงการดูแลตนเองหลังคลอดและการดูแลทารกแรกเกิด การส่งเสริมให้มารดาเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ตลอดระยะเวลา๖ เดือนหลังคลอด พร้อมมอบคู่มือ “คุณแม่คนใหม่” แก่หญิงตั้งครรภ์และมารดาหลังคลอดประมวลภาพ