ร่วมโครงการออกหน่วยบริการทางสังคม "กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เคลื่อนที่ จังหวัดชลบุรี" ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติชลบุรี

0
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

7 ก.ย.59 เวลา 10.00 น.ทม.บ้านสวนโดยนายจักรวาล ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน ร่วมโครงการออกหน่วยบริการทางสังคม "กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เคลื่อนที่ จังหวัดชลบุรี" ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติชลบุรีประมวลภาพ