ประธานกลุ่มฯพร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่สตรีที่เจ็บป่วยที่อยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 8 ราย

0
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

21 ก.ค.59 เวลา 9.00 น.คณะกรรมการพัฒนาสตรี ทม.บ้านสวนโดยนางจิราพร เอมเจริญ ประธานกลุ่มฯพร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้แก่สตรีที่เจ็บป่วยที่อยู่ในเขตเทศบาล จำนวน 8 รายประมวลภาพ