ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.บ้านสวน (สุวรรณวิทยาคาร) จัดกิจกรรมวันไหว้ครู

0
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

8 มิ.ย.59 เวลา 9.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทม.บ้านสวน (สุวรรณวิทยาคาร) จัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยคุณครูสอนนักเรียนให้รู้จักความหมายของวันไหว้ครู และรู้จักชื่อดอกไม้ชนิดต่าง ๆ ความหมายของดอกไม้ที่ใช้ไหว้ครู และสอนให้นักเรียนจัดพานดอกไม้ไหว้คุณครูที่เคารพประมวลภาพ