เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และ มทบ.14 ร่วมสำรวจบ้านผู้ยากไร้ตามโครงการสนับสนุนซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้

0
Facebook Twitter Google+ Email Addthis

1 มิ.ย.59 เวลา 9.00 น.ทม.บ้านสวนร่วมกับอำเภอเมืองชลบุรี เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และ มทบ.14 ร่วมสำรวจบ้านผู้ยากไร้ตามโครงการสนับสนุนซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ยากไร้ ณ ชุมชนเขามยุรา ม.7 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรีประมวลภาพ